• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Overnatting - Melding

Overnattingsstaden

Opplysningar om overnattingsstaden

Ved overnatting i bygg som ikkje er godkjent som overnattingslokale, skal branntryggleiken vurderast. Sjå Veileder for sikkerhet ved store arrangementer


Eigar av bygget er ansvarleg for branntryggleiken og arrangør må forsikre seg om at eigar har føreteket ei risikovurdering og kan dokumentere korleis tryggleiken blir teke vare på.

Melding om overnatting skal sendast når eigar og arrangør har avklart branntryggleiken.

Brannvesenet kan setje krav om ytterlegare sikringstiltak og påleggje avgrensingar.


Eigar sitt ansvar:

  • dokumentere teknisk utføring av bygget og sikkerhetsnivå
  • setje i verk nødvendige tiltak for at bygget har tilfredsstillande sikkerheitsnivå
  • sørgje for rømningsvegar og personsikkerhet
  • skriftleg dokumentasjon på at nøkkelpersonell har gjennomgått tilstrekkeleg opplæring
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader