• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Bålbrenning - søknad om løyve

Søkar

Generelt bålforbod
I Noreg er det generelt bålforbod frå 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbod å tenne opp bål og grill (også eingongsgrill) i eller i nærleiken av skog, kystområder og anna utmark.

Sjølv om det er generelt bålforbod har du lov å tenne bål der det er opplagt at det ikkje kan starte ein større brann. Dette kan f.eks. vere dersom det ligg snø på bakken, eller at det har regna i lang tid, Du kan også grille på stranda i god avstand frå skog og vegetasjon, eller på tilrettelagde grill- og bålplassar som er godkjende av kommunen. Du kan grille i eigen hage, sjølv om det er generelt bålforbod. Hagar reknast som innmark og er ikkje omfatta av bålforbodet.

Jonsokbål / sankthansbål
Jonsokafta, etter kl. 12, kan du brenne bål på stadar med liten fare for brannspreiing dersom det ikkje plagar eller uroar naboane. Du må ha løyve frå grunneigar og jonsokbål skal meldast inn til brannsjefen via dette skjemaet. Frist for innmelding av jonsokbål er 20. juni.

Søkaren er ansvarleg for å vere til stades under bålbrenninga og sørge for at bålet vert forsvarleg sløkt.

Søkar
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader