• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om tilskot frå Kontantkassa

Informasjon

Ulstein kommune har etablert ei tilskotsordning kalla “Kontantkassa”. Kommune har søkt prosjektmidlar frå Møre og Romsdal idrettskrets, som har fått støtte frå Gjensidigestiftelsen til føremålet.

Ordninga gjeld så langt midlane rekk. Ein får ytelse i maks 2 år.

Kontantkassa er ei ordning, der du kan søkje om tilskot på ein enkel måte. Tilskotet skal bidra til at alle barn og unge kan delta i minst ein fritidsaktivitet uavhengig av familien sin sosiale eller økonomiske situasjon.


Ordninga gjeld for barn og unge i alderen 6-18 år i Ulstein kommune.


Dei som kan søkje om tilskot er:

* Lag/foreining, som idrettslag, korps, kor, lokallag, kulturskule og andre

* Tilsette i kommunen, som helsesjukepleiar, miljøterapeut, lærar, barneverntenesta og andre.

Barnet eller familien kan normalt ikkje søkje sjølv.

Søkjaren må vurdere om familien er i ein slik situasjon at eit bidrag frå Kontantkassa vil vere avgjerande for om barnet kan delta på ein aktivitet eller ikkje. Det er barnet/familien sin situasjon som er avgjerande. Kontantkassa skal ikkje vere eit håndslag til lag og foreiningar som har utfordringar med å inndrive kontingentar. 

Den som søkjer har ansvar for å følgje opp at barnet/ungdommen deltek i aktiviteten det er søkt tilskot til.

Vi ønskjer at det er to personar som er knytt til barnet/ungdommen som går god for søknaden. Med dette er meint at den som søkjer skal hjelpe barnet til å hugse på å kome seg til aktiviteten i starten, men ikkje at den vaksne må følgje barnet på alle aktivitetane. Oppfølging kan også innebere å sjekke at kontingenten er betalt eller liknande.Det vert gjeve tilskot til:

  • Kontingent/semesteravgift
  • Turnering/cup
  • Leir
  • Lommepengar
  • Utstyr for deltaking i fritidsaktivitetar

Du kan søkje om inntil kr 2.400,- per person per år. Det er mogleg å søkje fleire gongar per år.


Du må leggje ved dokumentasjon som fakturaer eller kvitteringar.

Du kan og søkje om tilskot på førehand. Då må du ettersende dokumentasjon.

Det er ingen søknadsfrist. Du kan søkje heile året.
Vil du vite meir om ordninga? På Idrettsforbundet si heimeside kan du lese meir om bakgrunnen for ordninga.


Kontaktperson: Vedrana Terzic,

Tlf: 93 69 04 88

E-post: vedrana.terzic@ulstein.kommune.noHjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader